Ballycopeland / Mackessy/Birch

Mackessy/Birch

Erected by Thomas Mackessy in loving memory ...